Voor wie is zorgtuin Lavie?

Zorgtuin Lavie geeft begeleiding aan onderstaande doelgroepen:

Dagbesteding voor (jong)volwassenen
Van maandag tot en met vrijdag bieden wij dagbesteding aan (jong)volwassenen vanaf 15 jaar met een verstandelijke beperking. Wij beginnen de dag tussen 9.00 en 9.30 en sluiten rond 15.30 de dag af met koffie / thee / limonade.

Wij zijn bekend met stoornissen binnen het autistisch spectrum en ADHD.
Wij werken volgens een vast dagritme zodat onze cliënten weten waar ze aan toe zijn. Onze werkzaamheden en activiteiten zijn afwisselend en we houden rekening met ieders mogelijkheden en talenten. Wij bieden onze cliënten een veilige plek waar zij verder kunnen groeien. Leerlingen vanuit het speciaal onderwijs bieden wij stageplekken binnen de dagbesteding.

Dagbesteding voor kinderen en jongeren
Om de week op zaterdag bieden wij Begeleiding Groep aan kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking en / of gedragsproblemen. Er is bijvoorbeeld sprake van autisme, ADD/ADHD of hechtingsproblematiek. Kinderen vanaf 7 jaar zijn van harte welkom bij ons.  De tijden zijn van 9.15 tot 15.15.
Op woensdagmiddag bieden wij dagbesteding aan kinderen / jongeren met een verstandelijke beperking. Zij zijn welkom vanaf 14.00. Rond 18.30 sluiten wij na de avondmaaltijd de dag af.

We bieden een afwisselend activiteitenaanbod volgens een vast dagritme. De meeste kinderen/jongeren die bij ons komen hebben als doel om te leren samenwerken met anderen en hun zelfvertrouwen te vergroten. Ook is het ervaren van een leuke en zinvolle dag natuurlijk belangrijk. Hiernaast worden ouders ontlast in de thuissituatie.