De werkwijze binnen zorgtuin Lavie

Aanmelding
Bij interesse in een plaatsing binnen onze zorgtuin vindt er eerst een telefonisch gesprek plaats. Hierna maken we een afspraak voor een rondleiding en kennismaking. Na de kennismaking vindt er weer een telefonisch gesprek plaats waarin besproken wordt of wij de cliënt de begeleiding kunnen geven die hij of zij nodig heeft.

Intakeformulier en zorgovereenkomst.
Als wij met elkaar overeen zijn gekomen dat een cliënt bij ons zal worden geplaatst zullen wij een intakeformulier sturen welke ingevuld en teruggestuurd wordt door de begeleider / ouder van de cliënt. Vervolgens kan de cliënt een dag komen ‘proefdraaien.’
Aan de hand van het intakeformulier wordt er een zorgovereenkomst opgesteld. Na ondertekening van deze overeenkomst kan de dagbesteding van start gaan.

Begeleidingsplan
Bij aanvang van de dagbesteding stellen wij een begeleidingsplan op. Hierin beschrijven wij een persoonsbeeld. Leerdoelen en aandachtspunten bij de begeleiding worden ook weergegeven in dit plan. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd.

Vervoer
Wij overleggen graag met ouders / begeleiders wat de mogelijkheden zijn wat betreft vervoer. Wij streven ernaar om met elkaar zorg te dragen voor het vervoer van en naar de zorgtuin.

Financiering
Wij zijn aangesloten bij Stichting Heemz.org. Dit is een overkoepelende organisatie welke voldoet aan de kwaliteitseisen die aan zorginstellingen worden gesteld. (www.heemz.org) Een plaatsing op zorgtuin Lavie kan gerealiseerd worden met een WLZ indicatie, een PGB of een ZIN indicatie. Een beschikking of arrangement kan worden aangevraagd bij de gemeente.